Prayer times Prayer timesHijri dateDate converterHijri calendarMoon Today
AR

Qibla direction from Hangzhou

Place : China, Hangzhou
Time now : 08:21:55 PMAs time of Hangzhou city
Date : 2020-06-02
Qiblal Direction : 104.46°
Distance between Hangzhou and Mecca: 7937.9842 km