Prayer times Prayer timesHijri dateDate converterHijri calendarMoon Today
AR

Qibla direction from Xiangtan

Place : China, Xiangtan
Time now : 11:07:30 PMAs time of Xiangtan city
Date : 2020-07-14
Qiblal Direction : 102.46°
Distance between Xiangtan and Mecca: 7319.2299 km